Sbor dobrovolných hasičů Myslejovice

 

 

Stručná charakteristika:


Náš sbor je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V současné době má náš sbor 30 členů. Z toho 17 je mladších 25let. Od letošního roku patříme pod Okresní Sdružení Hasičů ve Vyškově. Hlavním důvodem pro náš přestup pod vyškovské sdružení byla snaha zařadit se do bodování námi velmi oblíbené a hojně navštěvované vyškovské ligy v požárním sportu, která byla podmíněna právě přestupem pod toto sdružení.  Číslo našeho okrsku je 4. Spolu s námi jsou v okrsku vesnice: Drysice, Radslavice, Pustiměř, Zelená Hora a Podivice. Vzhledem k tomu, že jsme malá jednotka v malé vísce a nemáme finanční možnosti na moderní zásahovou techniku, tak je naše hlavní činnost v současné době zaměřena zejména na požární sport. V tomto ohledu je to především účast na soutěžích již zmiňované vyškovské ligy. Dále se účastníme postupových soutěží, soutěží na našem domácím prostějovském okrese a od loňského roku pořádáme i vlastní pohárovou soutěž. Samozřejmě, že požární sport není jedinou náplní požární jednotky. Zajišťujeme sběr kovového odpadu v obci, pořádáme každoročně maškarní ostatkový průvod obcí a různé kulturní akce. Samozřejmostí práce každého hasičského sboru, tak i našeho, je pomáhát spoluobčanům při živelných pohromách. Naší nejnovější aktivitou je pak provozování těchto stránek, kde se snažíme co nejlépe sdělovat návštěvníkům aktuální dění v obci i ve světě požárního sportu.

 

Požární sport:


Požární sport prošel v naší obci v posledním desetiletí výrazným vývojem. V počátcích tvořili soutěžní družstvo staří ostřílení členové a naše technika měla k té moderní hodně daleko. Proto jsme na nějaké větší úspěchy mohli zapomenout. Ale v příštích několika letech se dařilo získávat do sboru nové mladé členy a výrazně tak omladit kádr, který se během několika let vypracoval na celkem slušnou úroveň a začal tak sbírat své první úspěchy. Vrcholu jsme dosáhli v roce 2004 kdy jsme s kvalifikovali na krajskou soutěž a k tomu jsme v tomto roce vyhráli 3 pohárové soutěže. Po tomto roce nastal velký útlum, kdy se nám začal rozpadat kádr a téměř každou soutěž jsme jeli v jiném složení. To se změnilo až v loni, kdy jsme ustálili základní sedmičku a začali se opět prosazovat. Současně se zkvalitňováním kádru jsme zdokonalovali i naši techniku. Téměř výhradně za podpory obce jsme během tohoto období obměnili několik desítek let starou techniku za tu nejmodernější a v současné době nemáme v technice žádnou slabinu a k pravidelnému umisťování mezi nejlepšími nám stojí jen nedostatečný trénink. V tomto roce jsme však zavedli i menší zimní přípravu a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Z prvních šesti odjetých závodů jsme hned 2 dokázali vyhrát a na dalších dvou jsme se umístnili na druhém místě. V podobných výkonech chceme pokračovat i nadále a zejména zlepšený trénink nám k tomu dává velkou šanci. Cíle si proto dáváme jen ty nejvyšší a na každou soutěž jedem s úmyslem ji vyhrát, vždyť naše motto zní:

 

,,Kdo nechce vyhrát, ať sem ani neleze,,


Jak bude naše snaha úspěšná se dovíme však až na konci sezony. Ještě je třeba uvézt, že kromě „A“ týmu jsme loni založili „B“ tým, jehož hlavním cílem je stabilizovat sestavu a pokusit se o co nejlepší umístění na pohárových soutěžích. Věkový průměr toho týmu (18 let) dává velký příslib do budoucna a možná tak začnou v příštích několika letech atakovat příčky nejvyšší..