Shrnutí naší činnosti v roce 2004

 

Ročník 2004 byl jubilejním 115. rokem trvání naší organizace. Prvním významným počinem v tomto roce bylo tradičně uspořádání maškarního ostatkového průvodu obcí, které se konalo 12.2. za velmi mrazivého počasí, což odpovídalo také zájmu o tuto akci.

 

foto


V měsíci dubnu byl zahájen výcvik na soutěže v požárním sportu, které byly opět hlavní náplní našeho spolku. Jak jsem již uvedl, v tomto roce jsme si připomněli 115. let trvání naší organizace a to oslavou, která se konala 21.6. Celý květen a červen proto probíhali přípravy na tuto akci. Celá oslava se uskutečnila za pěkného sobotního počasí a za velkého zájmu obyvatel obce. Na programu bylo položení květin u pomníku padlých, ukázka zásahu profesionálních hasičů, ukázkový útok místních hasičů i recesistický útok hasičů z Prostějoviček. Dále bylo připraveno bohaté občerstvení a návštěvníci si mohli také prohlédnout místní zbrojnici, kde bylo k vidění několik fotek z historie sboru a moderní i historická hasičská technika. Oslavy byly poté zakončeny slavnostní schůzí.

foto
foto
foto
foto
foto
foto

Soutěžní ročník jsme zahájili nadmíru povedeně a to vítězstvím na Hanáckém poháru ve Víceměřicích. Nutno dodat, že to bylo naše první vítězství a konečně se tak zúročily roky dřiny, kterou jsme museli na tento úspěch vynaložit. Jako další soutěž nás čekala okrsková soutěž v Dědkovicích, kde se nám již tradičně nedařilo, a skončili jsme na 4. místě. Hned další den se konala pohárová soutěž ve Vrchoslavicích, kde jsme potvrdili dobrou formu a v dobře obsazeném závodě jsme nakonec skončili na 5. místě. V dalším pár týdnech jsme se věnovali především nácviku na okresní soutěž v požárním sportu, která se konala 26.6. v Protivanově. Zde se opět zúročila kvalitní příprava a dosáhli jsme zde v konečném pořadí druhé místo a jen kvůli slabému stroji jsme neskončili na příčce nejvyšší. Ovšem úspěch to byl veliký, protože se nám poprvé v historii podařilo postoupit na oblastní soutěž. Hned další víkend jsme opět excelovali a to na soutěži v Nivě, kde se konala soutěž v kategorii PS12. Tuto soutěž jsme suverénně vyhráli a potvrdilo se tak, že k dosažení lepších výsledků nám chybí pouze silnější stroj. Na vlně euforie jsme se nesli opět dál a to hned na další soutěži, tentokrát na Hodovém poháru v Žešově, kde se nám již tradičně daří. Opět jsme provedli téměř bezchybný výkon, který znamenal 3. místo. Bohužel v dalším období nastal pokles formy a výsledky z Olšan u Vyškova a Dobromělic, kdy jsme skončili hluboko v poli poražených, nelze považovat za úspěch. Ale hned na začátku srpna jsme se opět ukázali ve skvělém světle a našim nejlepším časem se strojem PS12 v historii, jsme dosáhli těsného vítězství na soutěži v Biskupicích. Tato soutěž byla zajímavá také tím, že se nám zde podařilo postavit poprvé v historii 2 družstva. V dalším období směřovala celá naše činnost k přípravě na krajské kolo v požárním sportu konaném v Zábřehu na Moravě. Ta se konala 21.8. na místním stadionu. Společně s námi jeli na tuto soutěž reprezentovat okres Prostějov i hasiči z Vícova a hasičky z Domamyslic. Na této soutěži byl patrný rozdíl mezi profesionály a amatéry. My jsme však moc nepropadli a s konečným 8. místem jsme byli spokojeni. Touto soutěží defakto skončila soutěžní sezona. Ještě jsme se zúčastnili soutěže v Soběsukách, ale tam jsme jeli tak nějak z hecu a soutěž jsme pojali hodně recesisticky.

 

foto
foto

Z ostatní činnosti je třeba uvézt účast na soutěži hasičských sborů v malé kopané v Rozstání konané koncem června. Zde jsme se z celkového počtu osmi účastníků umístili na čtvrtém místě. V říjnu jsme pak byli součástí námětového cvičení v Určicích, které přispěli k lepší připravenosti jednotky při případném zásahu při požáru. Během roku se sbor podílel brigádnickou výpomocí na stavbě nového víceúčelového hřiště v Myslejovicích. Na poli kulturním se nám podařilo zorganizovat mikulášskou besídku pro děti konanou v hostinci U Ambrozů.

 

foto
foto
8.5.2008
Autor článku: SWED