Činost SDH v roce 2007

 

Po velmi neúspěšném roce 2006, kdy se nám nepodařilo vyhrát ani jednu soutěž a dovézt pouze jeden pohár, byl rok 2007 ve znamení nápravy tohoto nezdaru a vytváření mančaftu, který by se pravidelně umísťoval na čele soutěží. Proto bylo nutné udělat několik změn. Především bylo co nejdříve potřeba zajistit tréninkové místo a zlepšit tak přípravu. Bohužel to se podařilo až ve druhé půlce sezony a tak začátek soutěžního ročníku se nesl v duchu matných výkonů jako v roce předešlém. Avšak, po té se dostavily toužené úspěchy a ve sboru se událo několik nových událostí a tak lze považovat tento rok za celkem úspěšný. K nejdůležitějším změnám a událostem ve sboru patří pořízení nových dresů a helem, podařilo se do sboru přivézt nové členy a vytvořit tak 2 sestavy družstev mužů, zúčastnili jsme se i zásahů proti přírodním živlům a podařilo se zorganizovat domácí soutěž.

Ted už jednotlivé akce tak jak je rok 2007 přinesl. V sobotu dne 31.3.2007 jsme uskutečnili sběr železného šrotu. Zahájení sportovního výcviku bylo provedeno v druhé polovině měsíce dubna. Pro zvýšení odborné a fyzické přípravy prováděla požární jednotka nácviky požárního zásahu, při němž byl jako zdroj použit obecní vodovod. Od měsíce května do měsíce září 2007 probíhal nácvik na soutěže paralelně s vlastními soutěžemi. Soutěžní rok v požárním sportu jsme zahájili počátkem měsíce května 2007 na soutěži v Drnovicích a ukončen byl na soutěži v Hostěrádkách v měsíci září 2007. V měsících květnu a červnu měla zásahová jednotka několik zásahů. Dne 26.5.2007 byl proveden zásah v prostoru VVP, při následném vyhodnocení bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach na základě ústního ohlášení. Dne 27.5.2007 bylo provedeno odstranění následků nočního přívalového deště v obci Myslejovice. Byl proveden úklid nánosů na vozovce v obci a I.etapa odstranění náplav v areálu a místnostech pohostinství u Jindřicha.
II. etapa odstranění závad proběhla v sobotu dne 2.6.2007. Při vyhodnocení příčiny záplav v uvedeném areálu byl jako jejich hlavní důvod stanoven malý průměr odpadního potrubí a jeho následné ucpání.  Dne 21.6.2007 bylo provedeno odstranění následků odpolední silné přívalové bouře.

 

Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení

                      

V průběhu měsíců července a srpna jsme provedli přípravné práce pro zajištění prvního ročníku soutěže o Pohár starosty obce v požárním sportu. Uvedená soutěž  proběhla v odpoledních hodinách v sobotu dne 11.8.2007 v areálu na Hrubé louce. V měsíci červenci a srpnu byla provedena údržba zařízení, obnova nátěrů, úklid zbrojnice a údržba pozemku před zbrojnicí. Pro zlepšení možnosti kulturně sportovního vyžití mládeže se zapojili naši členové do výstavby víceúčelového hřiště v areálu bývalého obecního úřadu. Dále čekají naši organizaci mnohé úkoly,   jež chceme v rámci našich možností řešit v  následujících letech. Zejména se tyto úkoly týkají udržení a rozšíření činnosti soutěžního družstva, případně podchycení zájmu školní mládeže a vytvoření družstva žáků. Pro zabezpečení výcviku je v příštím období nezbytně nutné dořešit prostory pro výcvik jednotky. Po vyhodnocení odvedených výkonů v roce 2007 se jeví jako nezbytně nutné věnovat větší pozornost činnosti a podpoře našeho soutěžního družstva. I přes ztížené možnosti výcviku se podařilo zhodnotit zkušenosti získané v průběhu předchozích let o čemž svědčí výsledky dosažené v tomto roce.

 


Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení

                   

Soutěžní rok 2007 jsme zahájili netradičně v neděli 6.5.2007 na soutěži v Drnovicích. Zde se sešla skoro celá špička z Moravy, včetně vítěze extraligy ČR. Samotná soutěž pro nás nedopadla nejlépe  a 1.závod letošní sezóny pro nás skončil diskvalifikací a tudíž konečným 34.místem. O týden později, jak už bývá tradicí, jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Němčicích.  Avšak po problémech na koši jsme skončili v poli poražených. Hned další víkend nás čekal závod ve Vrchoslavicích. Po podklouznutí strojníka naděje na prvenství hnedle opadly a museli jsme se spokojit s 5.místem. Dne 26.5.07 nás čekalo okrskové kolo v Dětkovicích. Tam dostalo poprvé šanci se předvést naše B-mužstvo. Po  zradě  techniky však útok  nedokončilo. Měsíc červen jsme zahájili účastí na soutěži v Otaslavicích. Šanci opětovně dostalo B mužstvo. S konečným časem 21 vteřin  a  2.místem jsme mohli být velmi spokojeni. Hned týden nato nás čekala  dvoj-soutěž a to závod v Radslavicích a Mořicích. V Radslavicích po slibně rozběhlém požárním útoku nastalo zaváhání na proudu a konečné 14.místo ze 27družstev. Po soutěži v Radslavicích jsme se přesunuli do již zmiňovaných Mořic. Pomalu rozběhlý útok na velmi složitém terénu a nástřikové terče nás odsunuli na 4.místo z celkových 23mužstev.
Dne 16.6.2007 jsme navštívili soutěž v Hošticích-Herolticích. Oslabené A  mužstvo po problémech na proudech skončilo v poli poražených. B mužstvo jakoby chtělo napodobit své zkušenější kolegy a dopadlo úplně stejně. Další naší zastávkou po soutěžích v požárním sportu bylo dne 30.6.2007 okresní kolo v Prostějově. Okresní kolo je typické svou všestranností v hasičských dovednostech. Hned ve 2 disciplínách ze 3 jsme obsadili medailové umístnění. Avšak v celkovém součtu jsme doplatili na nová pravidla a skončili na konečném 4.místě. Ještě téhož dne jsme se zúčastnili Velké Ceny Vyškova a to soutěže v Hlubočanech. Po pěkně rozběhlém útoku s konečným časem 20,17 jsme obsadili  6.místo z celkového počtu 24mužstev. Tato soutěž pro nás v celkovém důsledku ale nedopadla nejlépe. Stroj se nám během útoku  z technických důvodů poškodil, a zbytek sezóny jsme museli absolvovat s méně výkonnějším strojem. Měsíc červenec jsme, jak už bývá tradicí, zahájili na hodové soutěži v Žešově. Zde se nám pravidelně daří a letos tomu nebylo jinak. Ve 2 kolech jsme dosáhli vynikajících časů. Za zmínku stojí první útok s časem 17,54 který byl naším historicky nejlepším na trati 2B. Tento čas pro nás znamenal celkové 1.místo oceněné pohárem. Následující sobotu jsme zavítali opětovně na Vyškovsko a to do Topolan. Zde jsme obsadili  9.místo.Hned další víkend jsme se zúčastnili soutěže ve Velešovicích. Po zaváhání na rozdělovači, jsme ani zde výrazně nepromluvili do konečného pořadí. O týden později jsme navštívili soutěž v našem okrsku a to soutěž v Dětkovicích. Zde se nám již tradičně nedaří a letos tomu nebylo jinak. Po zaváhání na proudu jsme závod nedokončili. Následující měsíc Srpen byl pro nás v letošním roce nejúspěšnější. První víkendovou sobotu jsme hned absolvovali na 2 soutěžích. Odpoledne se naše B mužstvo zúčastnilo pohárové soutěže v Kostelci na Hané. Zde po solidním čase okolo 21 vteřin vyrovnalo svůj stávající rekord a v konečném výsledku to stačilo na pěkné  5.místo. Sobotní noc strávilo naše A mužstvo na soutěži v Bílovicích. Zde si na dobře připravené trati připsalo bramborovou 4.příčku. Následující víkend byl pro naše příznivce i samotné závodníky velmi výjimečný. A to v tom, že se samotná soutěž konala v naší obci a to pod názvem – Putovní pohár starosty obce. My jsme se této soutěže vážně zhostili a podařilo se nám připravit výborné podmínky pro všechny zúčastněné. Za připravenou trať i za všechny věci kolem pořádání soutěže je nutno poděkovat všem, kteří pomáhali celý víkend a hlavně v den samotné soutěže. Bohužel samotná soutěž pro nás nedopadla nejlépe. Když už to vypadalo, že metrový Putovní Pohár zůstane doma díky našemu A mužstvu, které doběhlo ve vynikajícím čase, nastal problém. Technická závada na časomíře donutila rozhodčí k anulování výsledků celého kola a nové kolo se již odehrálo za ručního stopování. Bohužel naše A mužstvo nedokázalo navázat na výsledek  z 1.kola a skončilo až na 7.místě. Naše mladé B mužstvo skončilo o příčku lépe. Celkem se k nám sjelo 15 mužstev. Putovní pohár si nakonec odvezlo mužstvo z Drnovic. O týden později nám ovšem začalo velmi úspěšné období. Škoda jen, že nepřišlo o týden dříve. Hned následující víkend jsme vyrazili premiérově na soutěž do Habrovan. Zde jsme v kompletní sestavě obsadili s časem 19,80 3.příčku z celkových 20mužstev oceněnou pohárem. Týden nato jsme se již potřetí za letošní sezónu zúčastnili dvou soutěží v 1 den. Naší první zastávkou byla hodová soutěž v Kelčicích. Soutěž probíhala 2kolově. Z časových důvodů jsme stihli odběhnout pouze 1. kolo. I přes 1 pokus jsem skončili na konečném 3.místě oceněném pohárem. Zatím co za nás kolegové z B mužstva přebírali pohár v Kelčicích, naše A mužstvo se již pilně připravovalo na svůj pokusv Tučapech. Tučapy se nacházejí za Rousínovem a pravidelně se zde utkávají velmi kvalitní mužstva z Jižní Moravy včetně domácího výběru. Naše A mužstvo v silné konkurenci s časem 19,51 uspělo a skončilo na konečném 3.místě z celkových 30mužstev. Mrzet může jen zaváhání levého proudaře, jehož půlvteřinové zaváhání nás stálo 1.místo. Ovšem takový je hasičský sport, kde rozhoduje každá desetinka. V měsíci září jsme se ještě zúčastnili 4 soutěží. Za zmínku stojí noční soutěž v Dětkovicích a soutěž ve Stražisku , kde se naše A mužstvo dostalo také pod 20 vteřin. Na všech 4 soutěžích se také zúčastnilo naše B mužstvo.

 

Klikni pro zvětšení

 

Klikni pro zvětšení

 

Klikni pro zvětšení

 

Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení
                  

 

 A co nám z toho vyplývá??

Z provedeného hodnocení soutěžního roku vyplývá, že letošní účast na soutěžích byla velmi hojná-A mužstvo odjelo 20 soutěží a B mužstvo odjelo 9 soutěží. Výborných výsledků jsme se v nadměrně velké míře nedočkali, ale určitě jsme nezklamali a od minulého roku jsme se hodně zlepšili a máme na co navazovat. Vždyť věkový průměr A mužstva je 23 roků a B mužstva dokonce 20. Máme tedy vše před sebou a doufám, že již příští rok budeme patřit mezi elitu, do které se chceme řadit. Bude to stát ovšem hodně sil a elánu.

 

12.5.2008
Autor článku: SWED