Činnost Sboru v letech 1999 - 2003

 

V tomto článku si shrneme počínání našeho Sboru v letech 1999 – 2003. Na úvod je třeba říct co přecházelo roku 1999. Zhruba v letech 1995 – 1999 byl sbor téměř úplně nečinný a jedinou náplní byly schůze členů v místních osvěžovnách. V roce 1999 se tento stav již dál nedal vydržet a byla učiněna iniciativa pro oživení spolku. Hned začátkem roku se o pět navázalo na tradici ostatkového průvodu obcí, která se od té doby již bez přestávky koná každý rok. Byla také uspořádána taneční hodová zábava v kulturním domě v Křenůvkách. Ale především se podařilo poskládat soutěžní družstvo, které zahájilo nácvik požárního útoku a v srpnu se po dlouhé době náš sbor zúčastnil soutěže v požárním sportu a to v Kelčicích. Tímto byla započata novodobá historie našeho Sboru. V tomto roce jsme se ještě zúčastnili soutěže ve Stražisku a v Soběsukách. Tyto soutěže byly specifické zastaralou technikou provedení požárního útoku, i samotnou technikou a výstrojí, se kterou Sbor cvičil.

 

Kelčice 1999
Kelčice 1999
Stražisko 1999

 

S postupem času, ale začal sbor nabývat na aktivitě a s tím se zejména za finanční pomoci obce dařilo zastaralou techniku nahrazovat moderní. Do roku 2000 jsme vstoupili již s novými dresy, hadicemi a dalšími drobnými doplňky. V tomto roce jsme odjeli celkem 11 soutěží a stali se tak pravidelnými účastníky soutěží na Prostějovském okrese. Soutěžní ročník jsme zahájili v květnu na soutěži ve Vrchoslavicích a ukončili v září na hodovém poháru v Soběsukách. Poprvé jsme v tomto roce zavítali na sousední Vyškovský okres na soutěže v Radslavicích a Hlubočanech. Soutěž v Hlubočanech se zapsala do historie prvním větším úspěchem a to sedmým místem, za které jsme dostali pěkné věcné ceny. V tomto roce se již začalo prosazovat ve sboru čím dál více mladých členů, kteří nahrazovali staré členy a začala se tak budovat sestava, která v několika dalších letech dosáhla nemalých úspěchů. V červnu tohoto roku se zúčastnilo několik členů sboru soutěže ve zručnosti při práci se zásahovou technikou a vybojovali zde čtvrté místo.

 

Hlubočany 2000

 

Hlubočany 2000

 

Hlubočany 2000

 

Okrsková Určice 2000

Vrchoslavice 2000

 

Rok 2001 byl zahájen opět ostatkovým průvodem obcí. Počátkem dubna se konal v Kostelci na Hané turnaj hasičských družstev v halové kopané, jehož jsme se zúčastnili a vybojovali 5. místo. Po loňských zlepšených výkonech na soutěžích v požárním sportu, jsme v tomto roce měli opět za cíl dosáhnout lepších a lepších výsledků. O požární sport projevilo v obci zájem několik dalších mladých kluků, což vedlo k dalšímu zkvalitnění soutěžního kádru. Kvůli špatnému počasí byl zahájen výcvik až v polovině května a nedostatečná příprava se projevila hned na první soutěži ve Vrahovicích, kde jsme příliš neoslnili. V tomto roce jsme se přihlásili do Prostějovské ligy, jejíchž jednotlivých kol jsme se pravidelně zúčastňovali. Dalším mezníkem v tomto období byla první účast našeho Sboru na okresním kole v požárním sportu konaném na stadionu v Prostějově. Podobného závodu se většina z nás účastnila poprvé, ale i přesto bylo konečné šesté místo velkým úspěchem. Z celkového počtu 11-ti dojetých závodů stojí za zmínku již jen 4. místo na hodovém poháru v Žešově vybojované prozatím nejlepším naším dosaženým časem na soutěžích v požárním sportu. Na kulturním poli se nám podařilo zorganizovat dětský den na hřišti u Hostince u Jindřicha, který se těšil velkému zájmu dětí z Myslejovic i okolních obcí.

 

Okres PV 2001

 

Mořice 2001

 

Mořice 2001

 

Mořice 2001

Mořice 2001

       

Rok 2002 začal stejně jako rok předešlý. Zorganizovali jsme ostatkový průvod obcí a bojovali jsme o dobré umístění na turnaji v halové kopané v Kostelci na Hané. S minulým rokem byla podobná i předsezónní příprava, která opět téměř neproběhla. Soutěžní ročník jsme zahájil tradičně na soutěži ve Vrchoslavicích, kde se nám již tradičně vůbec nedařilo. Opět jsme byli přihlášeni do bodování Prostějovské ligy. Tak jako každý rok, tak i tento rok se našel historický mezník v našem počínání si na soutěžích. Tentokráte to bylo první pódiové umístění. Na soutěži v Žešově jsme opět vylepšili svůj nejlepší výsledek a skončili jsme na třetím místě, za které jsme si odvezli první pohár do naší sbírky. Ostatní soutěže už tak úspěšné nebyly, ovšem další zlepšení našich výkonů bylo znát a další ročník proto sliboval další úspěchy. V tomto roce byla naše účast oproti minulým rokům slabší, kvůli závadě na stroji, která znamenala předčasné ukončení sezony již na konci července.

 

Fotbal Kostelec

 

Fotbal Kostelec

 

Fotbal Kostelec
Fotbal Kostelec

 

                        

Asi už tušíte jak jsme zahájili rok 2003. Ano, opět jsme ho zahájili ostatkovým průvodem v obci. Někdy musíme zahájit jinak, aby se první věta stále neopakovala :). Ovšem rozdíl byl hned v dubnu, kdy jsme hned začátkem dubna zahájili nácvik na soutěže. Také první soutěž, které jsme se zúčastnili byla jiná. A to soutěž o Hanácký pohár ve Víceměřicích, kterou pořádalo SDH Němčice. Tato soutěž byla první soutěží na Prostějovsku vůbec a byla proto znát nepřipravenost jednotlivých družstev a my jsme nebyli výjimkou. V červnu jsme již dosahovali vyrovnaných výkonů, což se projevilo dobrými umístěními na soutěži v Nivě a v Mořicích. Ale měsíc červen byl především ve znamení příprav na okresní kolo v požárním sportu, které se konalo opět na stadionu v Prostějově. Tvrdá příprava na jednotlivé disciplíny byla více než znát a naše konečné třetí místo bylo více než zasloužené. K umístění na příčce nejvyšší nám bránil pouze slabý stroj což ukázalo vysokou individuální úroveň našich borců. Hned za týden však přišel úspěch ještě větší. Na soutěži v Žešově jsme opět vylepšili své dosavadní maximum a umístili se zde na druhém místě a do naší sbírky tak přibil již třetí pohár. Za pár týdnů jsme slavili další úspěch a to třetí místo v Olšanech u PV. Tato soutěž vstoupila také do historie a to nejhorším dosaženým časem v historii a to 116 vteřin. Co bylo hlavní zásluhou tohoto výkonu si můžete přečíst u vyhryzova profilu. Na dalších soutěžích jsme tak úspěšní nebyli, ale výkony, které jsme podávali, byly stále lepší a lepší, což se v dalších roce velmi projevilo, ale o tom si můžete přečíst již jinde...

 

Okres PV

 

Okres PV

 

Okres PV

 

Okres PV
Okres PV
Niva 2003

 

Toto období se dalo shrnout asi do jednoho výrazu: “evoluce“. Na začátku stál sbor v troskách, s malým počtem aktivních členů a s vybavením pamatující požár národního divadla. Ale vlastní snahou a s finanční podporou obce jsme za 4 roky prošli velkým vývojem a sbor se stal nejaktivnější organizací v obci. Podařilo se dosáhnout slušných výsledků a nastartovat se k dalším a dalším úspěchům, které jsme netrpělivě v dalších letech očekávali.  

 

13.5.2008
Autor článku: SWED